Thông báo


[04/11/2015] : Thông báo chi tiết về chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ

[17/10/2015] : V/v thay đổi phòng học khu nhà A5

[17/10/2015] : Thời khóa biểu chính thức tin học K2015

[14/10/2015] : Kết quả thi tin học đầu vào K2015

[01/10/2015] : Về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2015-2016

[01/10/2015] : Thời khóa biểu K2015

[25/09/2015] : Kết quả kiếm tra tiếng anh đầu vào K2015

[23/09/2015] : Lịch thi, danh sách và sơ đồ thi tin đầu vào K2015

[22/09/2015] : Danh sách sinh viên rút tín chỉ học kỳ 1, 2015-2016

[18/09/2015] : Thời khóa biểu giáo dục thể chất khóa TS2015

[17/09/2015] : V/v kiểm tra phân loại Tiếng Anh khóa TS2015

[14/09/2015] : Thông báo nghỉ học, phòng chống bão số 3

[06/09/2015] : V/v xét học vụ, xét tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2014-2015

[21/08/2015] : V/v xét công nhận tốt nghiệp SV hệ chính quy đợt tháng 09/2015

[10/08/2015] : V/v Nộp phiếu đăng ký tín chỉ học kỳ 1, 2015-2016

[05/08/2015] : Lịch thi học kỳ 3, 2014-2015 Học trong hè

[03/08/2015] : Thời khóa biểu chính thức học kỳ I, 2015-2016

[26/06/2015] : Thời khóa biểu học kỳ III, 2014-2015 học trong thời gian hè

[22/06/2015] : V/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp sinh viên K2011

[29/05/2015] : Kết quả xét TN cho SV chính quy - Khóa 2011

[20/05/2015] : V/v ĐKTC học kỳ I, năm học 2015-2016

[19/05/2015] : Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2014-2015

[15/05/2015] : V/v Tổ chức ĐKTC học kỳ III, 2014-2015 (Học trong thời gian hè)

[13/05/2015] : V/v Tổ chức xét TN và Lễ trao bằng TN cho SV chính quy - Khóa 2011

[13/05/2015] : V/v Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ cho SV cuối khóa 2011

[09/04/2015] : Thời khóa biểu học kỳ III, năm học 2014-2015

[08/04/2015] : V/v mở lớp học trong học kỳ III, năm học 2014-2015

[27/03/2015] : V/v mở lớp học lại và học cải thiện môn học GDTC

[05/02/2015] : V/v Kết quả xét học vụ học kỳ 1, 2014-2015

[02/02/2015] : V/v Nộp phiếu đăng ký tín chỉ học kỳ 2, năm học 2014-2015

[16/01/2015] : Kết quả kiểm tra kết thúc học phần Tiếng Anh A1 (Tiếng Anh dự bị)

[06/01/2015] : V/v Thi kết thúc học phần Tiếng Anh A1 (Tiếng Anh dự bị)

[05/01/2015] : V/v xét công nhận tốt nghiệp cho SV hệ chính quy đợt tháng 01/2015

[18/12/2014] : V/v Tập huấn đăng ký tín chỉ cho sinh viên K2014 (bổ sung)

[15/12/2014] : V/v Kiểm tra đối chiểu điểm học phần học kỳ I, năm học 2014-2015

[08/11/2014] : V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2014-2015

[03/11/2014] : V/v rút tín chỉ học kỳ I, năm học 2014-2015

[30/10/2014] : V/v mở lớp học lại và cải thiện học phầnGiáo dục thể chất

[30/10/2014] : TKB các lớp tăng cường mở trong học kỳ 1, năm học 2014-2015

[27/10/2014] : V/v mở các lớp tăng cường học kỳ 1, năm học 2014-2015

[23/10/2014] : V/v nghỉ học tạm thời trong ngày 25/10/2014

[01/10/2014] : V/v thu học phí đăng ký học Tiếng Anh dự bị

[14/09/2014] : V/v tham gia bảo hiểm y tế lần 2 (kèm theo dssv chưa nộp BHYT)

[14/09/2014] : V/v gia hạn thời gian thu học phí học kỳ I, năm học 2014-2015

[13/09/2014] : Danh sách sinh viên dự thi Tiếng Anh đầu vào năm học 2014-2015

[05/09/2014] : Thời khóa biểu khóa TS2014 học kỳ 1, năm học 2014-2015

[22/08/2014] : Thời khóa biểu GDTC học kỳ 1, năm học 2014-2015

[21/08/2014] : V/v Điều chỉnh lịch thi hè năm 2013-2014

[18/08/2014] : TKB chính thức học phần anh văn học kỳ 1, năm học 2014-2015

[18/08/2014] : Lịch thi các học phần học hè năm học 2013-2014

[14/08/2014] : V/v nộp phiếu đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2014-2015

[04/08/2014] : V/v Đăng ký tín chỉ đợt 2, học kỳ 1 năm học 2014-2015

[01/08/2014] : Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2014-2015

[16/07/2014] : Danh sách sinh viên học trong hè năm 2013-2014

[08/07/2014] : Thời khóa biểu học trong hè năm 2013-2014

[01/07/2014] : V/v Thu học phí các học phần học hè năm 2013-2014

[25/06/2014] : V/v Mở các học phần học hè năm 2013-2014